0
wyczyść porównywarkę
Cena projektu
Rozmiar działki
Powierzchnia
Liczba kondygnacji
Piwnica
Liczba pokoi
Liczba pokoi na parterze
Liczba łazienek
Sypialnia z oddzielną łazienką
Rodzaj ogrzewania
Kąt nachylenia dachu
Kształtu dachu
Rodzaj stropu
Ścianka kolankowa
Liczba miejsc w garażu
Lokalizacja garażu
Poddasze
Wjazd na działkę
Sauna
Kominek
Antresola
Odbicie lustrzane
Dom drewniany
 

Masz pytanie?

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycj

81 751 94 36

730 210 650
w godz. od 9 do 17

Zapraszamy do kontaktu

Jak wybrać projekt?

Dowiedz się czym się kierować oraz na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze projektu.

Zobacz więcej szczegółów »

Adaptacja projektu

Klientom z Lubelszczyzny oferujemy
szybką i bezproblemową adaptację!
Wszystkim - bezpłatne
porady w tym zakresie.
Zobacz więcej informacji »

Nasz zespół

Jesteśmy doświadczoną firmą projektową, oferującą swoim klientom m.in. sprzedaż gotowych projektów domów jednorodzinnych.
czytaj więcej »

W naszej bazie obecnie mamy
5571
projektów różnych pracowni.

Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu projektynamiare.pl (Serwis) jest Jakub Osina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTUBA Jakub Osina, zarejestrowaną w ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świdnika pod numerem 08969, REGON 060318793, NIP 712-243-33-53 z siedzibą w Świdniku, ul. Okulickiego 7/19, 21-040 Świdnik (zwanym dalej Sprzedawcą lub Administratorem).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email info@projektynamiare.pl lub za pośrednictwem telefonu nr (81) 751 94 36.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów, w tym umów obejmujących usługi świadczone drogą elektroniczną (Regulamin).
 4. Usługi świadczone przez Administratora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu oraz sprzedaży projektów architektonicznych.
 5. Usługi świadczone w ramach Serwisu są nieodpłatne (udostępnianie drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu) oraz odpłatne (sprzedaż projektów architektonicznych).
 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do sieci Internet.

§ 2
Zakup Projektu – zamówienia i dostawa

 1. Na stronie www.projektynamiare.pl Sprzedawca udostępni projekty architektoniczne wraz z opisem i wskazaniem ceny. Podane ceny zawierają podatek VAT i koszty wysyłki.
 2. Zakup projektu architektonicznego (Projektu) następuje po złożeniu zamówienia i zapłacie ceny za wybrany Projekt.
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (Klient). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
 4. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać oznaczenie wybranego Projektu, imię, nazwisko, adres zamieszkania. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do realizacji zamówienia
 5. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Zamówienia mogą być składane:
  a) poprzez stronę www.projektynamiare.pl;
  b) telefonicznie pod numerem telefonu 81 751 94 36 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17);
  c) poprzez adres e-mail: info@projektynamiare.pl.
 7. 7. Dostawa zakupionego projektu architektonicznego dokonana zostanie przesyłką kurierską w terminie - 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonym w § 4 Płatności lit. a) albo b) albo 7 dni od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonym w lit. c).
 8. 8. W przypadku, gdy w terminie 5 dni od dnia dokonania zamówienia kwota nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy zamówienie Projektu jest anulowane.
 9. 9. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Projektu w lokalu Sprzedawcy w Lublinie, ul. Głuskiej 86 lok. 1 (budynek Centrum Budownictwa OMEGA), po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu odbioru Projektu.

§ 3
Projekt

 1. 1. Projekt składa się z części architektonicznej (wraz z rzutami), z części konstrukcyjnej i z części instalacyjnej (wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej wewnętrznej).
 2. Zamówiony Projekt wysyłany jest w 4 (czterech) egzemplarzach.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Projekt wymaga adaptacji do istniejących warunków, w tym uzupełnienia zakupionego Projektu o projekt zagospodarowania działki budowlanej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z poźn.zm.).
 4. Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt. Projektant, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest zobowiązany w szczególności do:
  a) opracowania Projektu zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
  b) opracowania Projektu zgodnie z wydanymi dla lokalizacji inwestycji warunkami zabudowy (wynikającymi z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy);
  c) dokonania niezbędnej adaptacji fundamentów do warunków gruntowych;
  d) jeśli strefa klimatyczna inwestycji jest inna niż przyjęta w projekcie gotowym - sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w tym zakresie;
  e) dostosowania projektu wewnętrznych instalacji do warunków wynikających z dokumentów otrzymanych od dostawców mediów;
  f) podpisania projekt, jako osoba adaptująca z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień.
 5. Klient po uzyskaniu zgody autora Projektu uprawniony jest do wprowadzenia zmian wynikające z jego wskazań (np. wielkość okien, rozmieszczenie ścian działowych, doprojektowanie piwnicy etc.). Zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt. Jednocześnie projektant dokonujący adaptacji przejmuje na siebie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego.

§ 4
Płatności

 1. Płatności za zamówiony Projekt realizowane będą – według wyboru Klienta - w poniższy sposób:
  a) za pośrednictwem serwisu platnosci.pl
  b) na rachunek bankowy Sprzedawcy: ARTUBA Jakub Osina, adres ul. Okulickiego 7/19, 21-040 Świdnik, Bank: mBank, nr konta 84 1140 2004 0000 3602 5034 2947. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia wygenerowany przez system i przesłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli Klient dokonał zakupu w sposób określony w § 2 ust. 6 lit a). W przypadku wyboru przez Klienta innej formy zamówienia w tytule przelewu należy określić symbol Projektu, za który dokonywana jest płatność).
  c) przy odbiorze przesyłki
 2. Każda transakcja jest potwierdzana paragonem lub fakturą VAT wystawioną przez Sprzedawcę.
 3. § 5
  Reklamacje

 4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą (pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail).
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn zm.).
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy i we własnych celach marketingowych Sprzedawcy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Jakub Osina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTUBA Jakub Osina, zarejestrowaną w ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świdnika pod numerem 08969, REGON 060318793, NIP 712-243-33-53 z siedzibą w Świdniku, ul. Okulickiego 7/19, 21-040 Świdni.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Klient może od zawartej umowy sprzedaży Projektu odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe jeżeli stan Projektu został zmieniony lub Projekt był używany w tym kopiowany.
 3. Odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne jeżeli Projekt posiada właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszt przesyłki towarów do Sprzedwcy.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm).
 2. Zakazane jest przesyłanie treści o charakterze, bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwym i mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Administrator będzie uprawniony do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.
zamknij
Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zbierania anonimowych danych statystycznych oraz w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.